Všeobecné podmínky účasti

1. Pořadatel

Pořadatelem (organizačním garantem) je
Medim, spol. s r. o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice
zastoupený Janem Lhotským, jednatelem.
IČ: 487953041
DIČ: 48953041
Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

2. Závazná přihláška

Závaznou přihlášku (dále jen přihláška) na seminář, školení, konferenci (dále jen akci ), zašlete obratem nejpozději 5 pracovních dnů před datem konání akce. Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím:
a) vyplněním přihlášky na webových stránkách příslušné akce;
b) e-mailem na adresu: konference@medim.cz nebo na další emailovou adresu uvedenou na pozvánce konkrétní akce;
c) poštou na adresu Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice.
Na jednu přihlášku lze ev. uvést i více účastníků.

3. Účastnický poplatek

Do účastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění akce a občerstvení.

4. Platba účastnického poplatku

Preferujeme platbu účastnického poplatku před konáním akce s potvrzením data platby a uvedením čísla účtu plátce na účet pořadatele, které je uvedeno na pozvánce i na přihlášce.
Potvrzení o platbě je součástí přihlášky.
V případě, že vysílající organizace požaduje vystavení zálohové faktury je třeba o ni zažádat tak, aby platba byla identifikovatelná min. 2 pracovní dny před konáním akce na našem účtu.
V případě požadavku platby až po uskutečnění akce požaduje pořadatel zaslání řádné smlouvy (objednávky), která bude oboustranně potvrzena před konáním akce.

5. Evidence přihlášek

Evidence přihlášek je prováděna v pořadí doručených přihlášek. Na základě přihlášky vystavíme potvrzení o registraci na akci na uvedenou e-mailovou adresu na přihlášce.
V případě ev. naplnění kapacity akce budou přihlášení nadpočetní účastníci okamžitě vyrozuměni s návrhem na náhradní termín nebo vrácení účastnického poplatku. V tomto případě bude účastnický poplatek vrácen nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho připsání na účet Medim, spol. s r. o.

6. Daňový doklad

Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) je zpracováván elektronicky a bude zaslán na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce dle příslušných právních předpisů. Pokud se liší adresa pro zaslání daňového dokladu od el. adresy pro potvrzení přihlášky, je nutno tuto adresu uvést zvlášť.
Pokud nebude uvedena el. adresa, bude daňový doklad zaslán poštou.
V případě ev. platby v hotovosti u registrace bude účastníkovi vystaven příjmový doklad a vystaven daňový doklad.

7. Osvědčení o absolvování

Každý účastník, který řádně absolvuje akci obdrží certifikát o jeho absolvování a bude mu předáno na konci akce.

8. Neúčast na akci

Při neúčasti zaplacený účastnický poplatek nevracíme, písemné materiály zasíláme poštou.

9. Ochrana osobních údajů

Zasláním přihlášky účastník vyjadřuje souhlas se zařazením do databáze adres vedené Medim, spol. s r. o., Hovorčovická 382, Líbeznice, 25065, tzn. jejich shromažďováním, uchováváním a zpracováním v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Tato databáze slouží výhradně pro účely spojené s činnostmi prováděných touto společností a nebude poskytnuta, ani její část, třetím osobám.