KONFERENCE A SEMINÁŘE

Připravujeme pro vás cyklus seminářů pod názvem PREVENCE RIZIK V JEZDECTVÍ.

I. seminář POMOC KONÍM A JEZDCŮM V PRAXI
První pomoc koním
– zásady a postupy poskytování první pomoci koním
– prevence úrazů
– zásady bezpečné manipulace se zraněným koněm
v krizových a rizikových situacích
– praktické příklady

První pomoc jezdcům
– zásady a postupy poskytování první pomoci
– prevence úrazů
– nejčastější úrazy
– praktické ukázky

II. seminář PRÁVNÍ DOPADY ÚRAZŮ
– právní dopady úrazů koně i jezdce
– jaké zákonné nároky má zraněný jezdec
– jaké nároky může uplatňovat majitel zraněného zvířete
– občanský zákoník, § 2963

III. seminář PREVENCE RIZIKA, MINIMALIZACE MATERIÁLNÍCH ŠKOD
– kam se mohou vyšplhat náklady na léčbu koně
– možnosti financování léčebných výloh
– možnosti zajištění proti škodám – pojistky

ne Události