Program semináře

09,00 – Registrace účastníků semináře

10,00 – Zahájení

Úvodní slovo

Dana Kusebauchová
– hlavní koordinátor projektu Equisafe.cz

Záchrana koně

Pavel Čechovský a Tomáš Förchtgott
– řidiči a záchranáři s praxí z HORSE EMERGENCY. Přednáška na téma první pomoc koním, jak pomoci koni v nesnázích svépomocí, příprava koně před příjezdem veterináře, konkrétní ukázka zvedání zavaleného koně v boxe a manipulace s koněm nejen ve stísněném prostoru. Záchranáři přivezou sanitku a model koně, na kterém cvičí složky HZS. Dvouhodinová přednáška počítá i s dotazy účastníků.

12,00 – Oběd

Úrazy a akutní stavy koní

MVDr. Dominika Švehlová
– protagonistka velmi sledovaného pořadu na EquiTV.cz, autorka mnoha publikací. Přenáška na téma první pomoc koním při úrazech a akutních stavech, vše bude předvedeno na zapůjčeném modelu koně od Horse Emergency. V rámci dvouhodinové přednášky budou samozřejmě i dotazy účastníků.

15,00 – Coffee break

Právní problematika a odpovědnost

Mgr. Lucie Žulavská
– právnička, jezdkyně, členka České asociace pojistitelů, členka kontrolní a revizní komise ČJF. Přednáška na téma odpovědnosti bude rozdělena do podtémat jako například: odpovědnost majitele koně, odpovědnost majitele stáje a ustajovatele svěřených koní, odpovědnost trenéra za nezletilé i zletilé jezdce, odpovědnost ošetřovatele a jezdce svěřeného koně. V rámci této hodinu a půl dlouhé přednášky budeme sbírat od účastníků podněty a dotazy k samostatné přednášce na toto téma, kterou chystáme do budoucna. Věříme, že toto téma bude velmi ožehavé a nevyčerpatelné.

17,00 – Diskuze, ukončení semináře