Organizační pokyny

Místo konání:

Multifunkční hala Na Chrupavce
hlavní sál
Na Chrupavce 422
Líbeznice

GPS:
50.1912917N, 14.4965392E

Dopravní spojení:
Autobusem ze stanice Ládví (metro C) do stanice Líbeznice I.
Linky 348 a 368.
Multifunkční hala je od zastávky vzdálena cca 250 m.

Parkování:
Parkování je možné zdarma na vyhrazených parkovacích stáních, a komunikacích v blízkém okolí.
Prosíme o ohleduplnost, zachování průjezdnosti komunikací a přístupu k vjezdům a vchodů.

Vložné:
1.550,00 Kč
(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)

Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, sborník přednášek na CD a občerstvení a stravování.

Odborná garance:
equisafe.cz – odborný internetový portál
APTI – Asociace poskytovatelů technických informací
Pet & Horse Emergency

Organizační garance (informace, přihlášky, platby):
Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, Líbeznice, 250 65
Tel.: 283 980 201, e-mail: konference@medim.cz
Manager akce: Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458, e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
www.equisafe.cz
www.facebook.com/equisafe.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na: www.equisafe.cz/udalosti/vseobecne-podminky-ucasti/

Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete nejpozději do 10. ledna 2018 poštou na adresu: Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, nebo e-mailem na adresu: konference@medim.cz.

Přihlásit se je možné také elektronicky on-line vyplněním formuláře na portálu www.equisafe.cz.

Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře Medim, spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2, č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 100318, konstantní symbol 0308.

Daňový doklad bude zaslán elektronicky po provedení úhrady.

Účastníci obdrží certifikát o absolvování školení a sborník přednášek na CD-ROM. Součástí programu je občerstvení.